tro, håb og ærlighed
dialogspil

Tro, Håb og Ærlighed
Dialogspil omkring fællesskab, trivsel og festkultur

formålet med spillet

Formålet er at få unge på ungdomsuddannelser til at diskutere de ”spilleregler”, der kan skabe et godt fællesskab, så de får de bedst mulige år på uddannelsen med venner, trivsel og læring. Det er i de første måneder af skoletiden, at sammenholdet skal dannes, så eleverne ikke splittes op i kliker med elever uden for fællesskabet.

Målet er et trygt fællesskab, hvor alle føler sig accepteret, og hvor både de stille og mindre stille elever kan udfolde sig fagligt og socialt. Også alkoholkulturen er på dagsordenen for at give de unge redskaber til at sige fra over for drikkepres og passe på hinanden til festerne.

beskrivelse

Klassen/holdet deles op i mindre grupper á 3-6 personer, der i løbet af spillet skal diskutere forskellige situationer, der kan opstå på skolen, uden for skolen og til en fest.

Spillet gennemføres først med rollekort, der er repræsentative for en almindelig klasse, derefter indgår deltagerne i spillet som sig selv. Afslutningsvis samles op på gruppediskussionerne, hvor læreren opsummerer de forslag til en god klassekultur, som grupperne har fremsat.

 

oplysninger op spillet

Spillets navn

  • TRO: Vi har forudindtagede opfattelser af, hvad andre gør, tænker og tror.
  • HÅB: Vi håber, vi får et godt fællesskab.
  • ÆRLIGHED: Vi vil være os selv og ikke spille en rolle.  

Varighed: ca. 2 lektioner  

Antal deltager pr. spilleæske: ca. 3-6 personer 

Distribution: Tro, håb og ærlighedsspillet er udleveret til alle ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.

Download Manualen Til Dialogspillet Her 

Download Skabelon Til Klasseregler Her

 

Opsamling på gruppesidkussionerne


Som afslutning på dialogspillet anbefaler vi, at klassen tager en fælles diskussion omkring nogle af de situationer, spørgsmål og overvejelser, der er kommet frem i løbet af spillet.

1) Diskutér i gruppen: Hvordan kan vi tage del i at skabe et godt fællesskab, trivsel og en god festkultur?

2) Fremlæg for klassen: Brug 5 min. på at fremlægge for de andre grupper.

3) Opsummér: Læreren opsummerer alle gruppernes forslag.

 

Metode


Spilformen er anvendt, da det at spille og lege flytter fokus væk fra de sårbare samtaleemner og bringer en lethed ind i samtalen. 
Første del af spillet består af rollespil, hvor de unge skal sætte sig ind i, hvordan andre tænker om situationerne. Denne metode skaber en distance, der gør det nemmere at åbne sig omkring emnerne. I anden del af spillet agerer de unge som sig selv Spillet bygger på Social Pejling.

Metoden tager udgangspunkt i, at vi generelt følger de sociale normer i et samfund, med andre ord pejler vores adfærd efter andres. Gennem dialogspillet drøftes de ”spilleregler”, som klassen gerne vil have for at få et godt fællesskab, og normerne vil dermed blive pejlemærker for hele klassen/holdet.